Πολύ ισχυρό ταχύπηκτο επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα ISOMIX RAPID CEMENT RC 100

0 αγοράστηκαν

Το ISOMIX RAPID CEMENT RC 100 είναι πολύ ισχυρό, ταχύπηκτο επι-
σκευαστικό τσιμεντοκονίαμα. Είναι κατάλληλο για γρήγορες επισκευές και
στερεώσεις υψηλών αντοχών. Η ανάπτυξη της αντοχής του μέσα στο χρόνο
γίνεται με πολλαπλάσια ταχύτητα σε σχέση με το απλό τσιμέντο. Προσφέρει
στεγανοποίηση, εξαιρετική πρόσφυση και άριστη εργασιμότητα στις περισ-
σότερες οικοδομικές επιφάνειες.

Κωδικός προϊόντος: 07133 Κατηγορίες: ,

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
• Εξαιρετική πρόσφυση
• Υψηλές μηχανικές αντοχές
• Υψηλή αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες
• Υψηλή αντοχή στην υγρασία και στον παγετό
• Υψηλή αντίσταση στην ενανθράκωση και τη διάβρωση
• Δεν ρηγματώνεται
• Προσφέρει στεγανοποίηση
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
• Γρήγορες επισκευές στοιχείων σκυροδέματος σε οριζόντιες
και κάθετες επιφάνειες
• Γρήγορες στερεώσεις υδραυλικών και ηλεκτρικών εγκαταστάσεων,
τοποθετήσεις ειδών υγιεινής κλπ.
• Γρήγορη κατασκευή και επισκευή λουκιών και φρεατίων
• Σφράγιση οπών, ρωγμών και αποκατάσταση αποσαθρωμένων
και κατεστραμμένων επιφανειών από μπετόν

Brand

Συσκευασία